Saveti

Najčešća pitanja i odgovori o UVEĆANJU GRUDI SILIKONSKIM IMPLANTATIMA?

Koje PROMENE  na MLADEŽIMA bude posebnu pažnju ?

Sve što ste želeli da znate o uklanjanju bora sa Botox tretmanom, a niste imali koga da pitate!?

ODGOVORI:

GRUDI

Najčešća pitanja i odgovori o UVEĆANJU GRUDI SILIKONSKIM IMPLANTATIMA

UVEĆANJE GRUDI SILIKONSKIM IMPLANTATIMA – je estetska operacija koja iako je već nekoliko decenija uvedena u praksu klinika širom sveta i dalje izaziva najviše kontraverzi od svih estetskih operacija i intervencija! Na ovim našim prostorima – dobrom delu tih protivrečnih pogleda doprinose i mediji (pisani i elektronski) – prezentacijom na jedan nekritičan i prizeman način.
Tekst koji je pred vama napisan je kao niz pažljivo odabranih pitanja i odgovora, a dati su odgovori i na pitanja koja od pacijentkinja najčešće dobijamo na našoj Klinici ili preko elektronske pošte!
Zašto tako detaljno? Zato što upravo zbog interesovanja treba razrešiti sve važne nedoumice na jednom mestu, dati podrobnu informaciju zainteresovanim i potencijalnim pacijentima te usmeriti pažnju na domete, ograničenja i moguće probleme. Kako je internet postao jedan od najčešćih izvora informacija i iz oblasti Estetske hirurgije (po izjavama pacijenata), a kako su te infromacije o ovoj temi ne retko površne, često spektakularne ili bez osvrta na istinske nedoumice – skromnog sam mišljenja da ovakav tekst može doprineti široj i jasnijoj slici o estetskoj intervenciji koja izaziva upadljivu pažnju i zanimanje žena!
Navešću i najnovija saznanja sa poslednjih kongresa i iz američke stručne literature, jer su SAD na tom području vodeće po iskustvu, po broju operacija i po inovacijama.
UMESTO UVODA
Lepe i dobro oblikovane grudi za većinu žena simbol su ženstvenosti i privlačnog izgleda. Male ili asimetrične grudi, te opuštene grudi bez volumena mogu ne retko izazvati osecaj manje vrednosti i gubitak samopouzdanja kod žena. Pomoću operacije uvećanja grudi silikonskim implantatima možemo postići željenu veličinu i oblik grudi uz zadržavanje prirodnog izgleda. Ukoliko postoji upadljiva asimetrija izmedu dojki, ona se može u istom operativnom zahvatu ispraviti. Povećanje grudi implantatima je jedna od najčešćih estetskih operacija kod nas kao i u svetu. Moderna era u hirurgiji uvećanja grudi započela je 1963. godine u SAD kada su za tu primenu uvedeni silikonski grudni implantati! Prvobitni cilj uvođenja silikonskih implantata bio je da se rekonstruišu grudi ženama kojima su jedna ili obe dojke – morale biti odstranjena zbog kancera. Samo u SAD je od tog vremena do danas silikonske implantate ugradilo – nekoliko miliona žena. Naravno, u većini slučajeva operacija je urađena iz estetskih razloga. Pa tako Americko udruženja Plastičnih i Estetskih hirurga za 2013.godinu navodi – blizu pola miliona operacija povećanja i podizanja grudi sa implantatima, daleko više nego korekcija nosa, zatezanja kapaka ili liposukcija koje su po broju takode u vrhu estetskih hirurških intervencija.

1. Kakve ciljeve pokušavamo da postignemo operacijom uvećanja grudi?

Estetski hirurzi sa izraženim osećajem za lepo, skladno i harmonično teže prirodnom izgledu grudi, prirodnog oblika, koje su simetrične, bez vidljivih ožiljaka, bez vidljivih znakova proteze i sa veličinom koja odgovara drugim telesnim merama, odnosno u proporciji su sa čitavim telom pacijentkinje. Takvi zahtevi jesu visoki, ali se studioznim pristupom (analizom) – preoperativno, te pažljivim odabirom idealnog oblika, veličine, konzistencije implantata za konkretnu osobu i minucioznom tehnikom operacije mogu postići sjajni rezultati u najvećem broju slučajeva. Nikada se ne sme smetnuti sa uma koliko su nove dojke važne i za – intimni život pacijentkinje. Ponekad kod izrazito malih grudi – pacijentkinje moraju da naprave izbor šta im je važnije – veličina koja se na nagom telu prepoznaje kao estetska operacija ili prirodan oblik sa manjim implantatom. Primera radi – žena koja nema dovoljno žlezdanog i masnog tkiva da bismo napravili dovoljno veliku prirodnu dojku kakvu zahtevaju telesne proporcije – mora da odluči da li želi da napravi manje, prirodne dojke ili pak želi da ugradi veće proteze za zadovoljavanje telesnih proporcija, ali da istovremeno rizikuje da će deo proteze možda da se primećuje na golom telu. Tada moramo da napravimo kompromis u jednom pravcu.

2. Koje su psihofizičke koristi uvećanja grudi sa implantatima?

Koristi su pre svega psihičke. Ženama s malim dojkama ili sa dojkama neskladnog izgleda – ovi grudni implantati suštinski menjaju sliku o sebi, one se osećaju potpunije, ženstvenije, podignutog samopouzdanja i drugačije slike o sopstvnom telu. Žene koje su izgubile dojku zbog kancera pomoću ovih implantata pobeđuju osećaj invaliditeta i bolesti. Na sličan način pozitivan rezultat postižemo i kod izrazito malih dojki, koje su kod nas česte. Zatim kod mladih mama sa opuštenim, palim grudima koje su u velikoj meri izgubile svoj volumen, a koje ponovo žele dojke slične onima koje su imale pre porođaja. Postoji i fizički benefit koji se ogleda u većem zadovoljstvu u intimnom životu žene, obzirom da zbog povećanog samopouzdanja postaju opuštenije i otvorenije u intimnim trenucima, što je za svako ženu važno! Tokom dugih razgovora sa našim pacijentkinjama, ne mali broj otkrio nam je određenu anksioznost, nesigurnost, stegnutost i postiđenost u intimnim trenucima upravo zbog duboke frustracije malim, opuštenim ili izrazito neskladnim grudima. Ako savremena medicina pruža i ovakvu konkretnu, materijalizovanu mogućnost prevazilaženja određene frustracije, ne vidimo u tome – etičku dilemu, jer nije svakome data Konfucijanska mudrost ili asketska snaga (kao uostalom ni telesna lepota) u promišljanju na temu – izdizanja iznad objektivnog i zadatog problema!

3. Koliko su zadovoljne žene koje već imaju ugrađene grudne implantate?

Urađeno je mnogo studija koje su pokazale da je rezultatima operacije zadovoljno između 80 i 90% žena. Te žene bi se – ponovo odlučile za istu estetsku operaciju. To je najjači pokazatelj zadovoljstva postignutim rezultatom urađene operacije. Kod onih retkih nezadovoljnih žena uzrok su najčešće prevelika i nerealna očekivanja, uprkos iscrpnim informacijama. Sa tim u vezi razmotrimo ukratko – šta su idealne ženske grudi? Idealne ženske grudi su srazmerno velike, prirodnog oblika, jedre, bez vidljivih ožiljaka, glatke i lepe kože, bez vidljivog ruba proteze, simetrične, prirodno meke. Teško je dostići sve to istovremeno, što pacijentkinji uzimajući u obzir sve njene individualne karakteristike, detaljno objasnimo već pre operacije. Postoje i pacijentkinje koje imaju iskrivljenu sliku o izgledu svojih dojki koje su objektivno dovoljno velike i lepog oblika, ali iz nego razloga pacijentinja nije zadovoljna njima. U tom slučaju angažujemo psihologa sa zadatkom da objektivizuje pogled pacijentkinje na sopstveno telo i sopstvenu vrednost! Jedna grupa pacijentkinja čine žene koje sa izrazito istaknutim grudima neproporcionalno velikih dimenzija – žele da pošalju i određenu poruku okolini, pogotovo muškoj populaciji sa kojom dolaze u kontakt, što je već problem sociopatije ili “naročitog načina života” te osobe!

4. Šta se dešava u slučaju kada nije moguće obećati idealne grudi?

Ako operacijom nije moguće dostići idealne grudi, potrebno je smanjiti očekivanja na nivo realnih.Tako pripremljena pacijentkinja ima visoke mogućnosti za zadovoljstvo budućom operacijom. Ako pacijentkinja to ne može da prihvati, onda je intervenciju bolje odbiti.

5. Ko se najčešće odlučuje za uvećanje grudi sa silikonskim implantatima?

Prva velika grupa su odrasle devojke koje praktično nemaju dojke (grudni predeo izgleda im kao kod dečaka), pa tek pomoću operacije dobijaju normalnu veličinu i oblik grudi.
Druga grupa su mlade mame koje su nakon porođaja sa veoma opuštenim i palim grudima bez volumena. Posle porođaja i dojenja zdravim načinom života (ishrana i vežba) one telo ponovo oblikuju, ali za dojke im je potrebna estetska operacija.
Treća grupa su osobe kod kojih su grudi posle naglog gubitka većeg broja kilogarama ili česte varijacije telesne težine ili sa protokom godina – izgubile na jedrini, čvrstini, volumenu i obliku. Sve ove uzroke možemo smatrati objektivnim i sa punim razumevanjem situacije pristupiti analizi kako uraditi najsvrsishodniju operaciju sa najboljim mogućim konačnim ishodom.

6. Koja to pogrešna predstava o uvećanju grudi silikonskim implantatima preovlađuje u javnosti?

U javnom mnjenju preovlađuje uverenje da povećanje grudi znači da od grudi normalne veličine – stvaramo upadljivo povećane grudi, popularno rečeno – “seks bombe”. Zato što su medijiski najčešće promovisani takvi slučajevi i to na jedan senzacionalistički ne retko prizeman način. Činjenica je da se to ciljano radi u nekim medijima. Istina je međutim upravo ono što je već napomenuto u tekstu, da su velika većina naših pacijentkinja devojke i žene sa veoma malim grudima, pa pomoću operacije pokušavamo da im napravimo dojke normalne veličine, koje su primerene njihovim telesnim proporcijama. Te su žene – duboko opterećene svojim nedostatkom i sa bitno poljuljanim samopouzdanjem, pogotovo u sadašnjem vremenu kada se putem (opet naglašavam) – svojevrsnog medijskog “terora” prisutnog i na globalnom nivou – nameće “savršen, erotski izazovan i mladolik” izgled kao jedini – poželjan izgled. Hteli mi to da prihvatimo ili ne, ali uticaj medija je i u tom domenu ogroman.

7. Koje vrste implantata su danas na raspolaganju? Čime su punjeni grudni implantati?

U suštini razlikujemo dve vrste implantata – a obe su napravljene od silikonskog omotača, dakle silikon je u dodiru sa tkivom. Kod fiksnih implantata je veličina već fabrički određena, napunjena silikonskim gelom ili fiziološkim rastvorom. A druga vrsta implantata je takva da ih možemo dodatno napuniti kada ih pri operaciji ugradimo. Obično ih punimo fiziološkim rastvorom, koji je za organizam prihvatljiv bez upalne reakcije u slučaju da dođe do pucanja implantata.
Prednost implantata napunjenih silikonom je u tome što su sličnije tkivu dojke, te su zato prirodnije na dodir, pacijentkinja ga oseća kao deo svoga tela, a konzistencija im je sličnija konzistenciji prirodno jedrih, punih grudi.
Prednost proteza punjenih fiziološkim rastvorom je u tome što on nije opasan za telo, ako izlazi kroz omotač implantata. A njihova mana je u tome što je rastvor svojom konzistencijom manje sličan tkivu dojke, pa ga pacijentkinja više oseća, a primetniji je kao takve i na dodir. Takođe, one imaju veći procenat pucanja.
Implantati imaju glatku ili hrapavu površinu. One sa hrapavom površinom telo lakše prihvata i manja je mogućnost prenaglašene opne ili kasnijeg pomeranja proteze.
Poslednjih godina kod nas koristimo uglavnom implantate sa blago hrapavom površinom, koji su punjeni kohezivnim gelom – materijom koja zadržava svoj oblik i nije tečna. Takođe, pri eventualnoj perforaciji takvog umetka, sadržaj neće isteći napolje.

8. Kako izgleda planiranje operacije?

Postoji čitav niz objektivnih parametara koji se razmatraju prilikom pregleda pacijenta i planiranja operacije, s obzirom da svi oni utiču na njen krajnji ishod. Neki od najvažnih su:
1. stanje i oblik telesne figure u celini, telesna visina i težina
2. oblik i širina grudnog koša
3. stanje muskulature grudnog koša
4. pozicija dojki na grudnom košu
5. velicina dojki
6. oblik dojki (poluloptast, kruškast, koničan)
7. simetrija ili asimetrija dojki
8. konzistencija dojki, odnos masnog i žlezdanog tkiva
9. mobilnost odnosno pokretljivost dojki
10. položaj, veličina i projekcija bradavice i areole
11. debljina i kvalitet kože, rastegljivost, prisustvo strija
Na osnovu svih ovih parametara, hirurg se opredeljuje za:
– mesto gde će locirati rez (tip incizije)
– mesto gde će postaviti implantat (tip džepa)
– tip implantata (oblik i veličina)

9. Gde je sve moguće locirati rez?

Lociranje reza ili TIP INCIZIJE može biti:
1) Inframamarni – u pitanju je rez u brazdi koja je na spoju donjeg dela dojke i zida grudnog koša
uobičajene dužine je od 3-5cm
2) Periareolarni – rez se nalazi duž donje ivice areole, to jest na granicnoj liniji između tamno
pigmentirane i normalno prebojene kože
3) Transaxilarni – rez je u pazušnoj jami, na njenoj prednjoj ivici
4) Umbilikalni – rez je u pupku i potrebna je posebna endoskopska oprema i poseban tip
implantata koji se ubacuje kao prazna silikonska opna, a tek nakon plasiranja puni se
fiziološkim rastvorom

10. Postavljanje grudnog implantata ispod ili iznad mišića?

PREMA MESTU POSTAVLJANJA IMPLANTATA operacija može biti 1) Subglandularna augmentacija – implantat se postavlja u tkz. džep neposredno ispod mlecne
žlezde, a iznad velikog grudnog mišića
2) Subpektoralni augmentacija – implantat se postavlja u tkz. džep ispod velikog grudnog mišića
(m.pectoralis major)
3) Subfascialni augmentacija – implantat se postavlja ispod fascije, tj. opne velikog grudnog
mišića, tako da ovaj ostaje očuvan
4) Dual-plane augmentacija – donji deo implantata nalazi se ispod žlezde, a gornji ispod velikog
grudnog mišića
Postavljanje ispod mišića preporučujemo ako pacijentkinja ima malo žlezdanog tkiva i veoma tanko potkožno tkivo (kožni nabor na grudnom košu je tanji od 2 cm), da bi rub implantata bio manje vidljiv ili opipljiv, jer postavljanje ispod mišića znači deblji sloj iznad proteze. U tom slučaju je i manji procenat preizražene kapsule. Mišić pokriva samo gornju polovinu implantata, dok je kod veoma mršavih pacijentkinja donji deo pokriven samo kožom, pa se rub proteze na gornjem i spoljašnjem delu prema pazuhu ponekad može i videti. Ovaj pristup ima i svoje mane, a to su mnogo jači bol nekoliko dana posle intervencije, ograničene fizičke aktivnosti i sport, jer grudni mišić može da pomeri protezu ili zarotira je (prvih nedelja posle intervencije). Kod opuštenih dojki postavljanje ispod mišića obično treba kombinovati s podizanjem dojki, što može da znači i dodatan vidljiv ožiljak.

11. Kada se grudni implantat postavlja iznad mišića?

Implantate možemo da ugradimo iznad mišića ako ima dovoljno žlezdanog i potkožnog tkiva za prirodno pokrivanje grudnog implantata.Kod ovakve ugradnje postoji veća mogućnost nastanka preizražene opne, pa ukoliko pacijentkinja kasnije izgubi na težini, može se videti rub proteze.
Bolovi posle operacije su manji, nisu ograničene telesne aktivnosti, kao kod plasmana implantata ispod mišića.

12. Grudni implantat je strano telo?

Svaki grudni implantat je strano telo, na koje organizam pacijentkinje reaguje stvaranjem opne. A ta opna kod nekih pacijentkinja (približno 5%) je deblja i može da na svoj način oblikuje dojku, koja tako postaje tvrđa i okrugla. Inače, sama po sebi opna nije opasna za zdravlje i može da se odstrani operativnom intervencijom, ako pacijentkinji zasmeta. Na žalost ne možemo da predvidimo kod koje pacijentkinje će se to desiti. U toku 10 godina posle hiruške operacije uvećanja grudi – kapsula se javlja u 15-20% slučajeva.

13. Šta možemo da uradimo protiv izražene opne?

U ovakvim slučajevima potrebanje posebna masaža (ponekad i više od godinu dana), te ultrazvučna terapija, a na predlog fizijatra mogu se uključiti još neke fizikalne pocedure. Ako tu nema us peha (1% slučajeva), ponovnom operacijom odstranjujemo implantat i zamenjujemo ga novim, koju stavljamo ispod mišića, gde je manja mogućnost za ponovni nastanak opne.

14. Kakav je postoperativni ožiljak?

Svako povećanje dojki grudnim implantatima podrazumeva i ožiljak. Od tehnike i pristupa zavisi veličina i vidljivost ožiljka. Danas je u trendu rez kroz pregib ispod dojke ili polukružni rez na donjoj polovini areole. Ova dva reza su zbog manje traume i manje manipulacije implantatima povezani
sa manje komplikacija. Osim toga ako se precizno postavi, izvede i ušije tkz.produženim šavom ožiljak je jedva primetan već posle 6 mesece, a unutar 2.godine gotovo potuno neupadljiv (ukoliko proces zarastanja nije kompromitovan u samom početku).

15. Uvećanje grudi implantatima pristupom kroz pupak?

Ova vrsta ugradnje grudnog implantata je rizična i neprecizna metoda, koja zahteva i posebnu opremu, zbog čega je i veoma skupa – iz tih razloga je ne izvodimo na našoj Klinici.

16. Da li je potrebna još jedna operacija tokom života?

Pacijentkinja dobija doživotnu garanciju proizvođača za slučaj pucanja proteze kada su u pitanju provereni implantati koje najčešće koristimo na Klinici.
Dvadesetpetogodišnja studija (Neal Handel, PRS, vol.117, 2006) na 1500 pacijentkinja došla je do sledećih zaključaka:
Tokom 4 godine 15% pacijentkinja je ponovo operisano, a od toga;
– 50% preizražena opna
– 20% želja za većom protezom
– 8% pomeranje proteze
– 5 % vidljiv i opipljiv rub proteze
– 2% infekcija
– od 7-14% vidljiv rub proteze u toku 10 godina.
Pojava preizražene opne (kapsule) je prve godine 3%, a za 10 godina naraste na 15 do 20%.
Uprkos svemu navedenom, 85% pacijentkinja je veoma zadovoljno rezultatima.
Potreba za još jednom operacijom može se javiti u slučaju opuštanja grudi zbog velikog gubitka težine ili opuštanja kože i potkožnih tkiva grudi iz drugih razloga, pa se javi potreba za korekcijom u smislu zatezanja i redukcije kože grudi.

17. Da li je debljina žlezdanog i potkožnog tkiva od značaja za operaciju?

Debljina potkožnog i žlezdanog tkiva odlučujuće utiče na izbor i način ugradnje grudnog implanta. Pacijentkinji koja ima debeljinu podkožnog tkiva manju od 1cm, koja ima malu i ne razvijenu žlezdu, tanku kožu i stoga izražena rebra u tom predelu – tada je implantat u većini slučajeva potrebno postaviti ispod grudnog mišića, a ne direktno ispod žlezde.

18. Koji se sve implantati danas koriste u hirurgiji uvećanja grudi?

Nove tehnologije su Plastičnom hirurgu dale mogućnost odabira između niza različitih tipova implantata koje možemo podeliti:
– prema veličini implantata koja je najčešće od 100.ml do 800.ml, a nekad i više
– prema površini implantata koja je glatka ili hrapava-teksturirana
– prema obliku implantata koja je hemisferično-poluloptasta ili anatomski-kruškasta
– prema visini implantata koji može biti niskoprofilni (širi prečnik i manja projekcija) ili visokoprofilni
(uži prečnik i veća projekcija)
– prema strukturi silikonskog gela koji može biti kohezivan ili visoko-kohezivan

19. Anatomski (kruškast) ili okrugli implantat česta je dilema?

Najvažnija prednost anatomskog (kruškastog) implantata je u tome što nam omogućava da napravimo dojku prirodnijeg izgleda. Praksa je međutim pokazala da konačni rezultat u poređenju sa okruglim implantatom nije suštinski drugačiji, zbog čega se češće odlučujemo za okrugle implantate, naime okrugli implantati su povezani sa manje komplikacija, jer se pri eventualnoj rotaciji implantata – oblik dojke ne menja, a osim toga – cena im je niža. Pri ugradnji ispod mišića obično dobijamo prirodan oblik sa okruglim implantatom. Ugradnja ispod žlezde češće podrazumeva anatomski implantat.

20. Koja se operacija preporučuje za opuštene i “uvenule” grudi?

Često je prisutna (naročito kod žena koje su rađale jednom ili više puta) situacija opuštenih i uvenulih grudi, pa je potrebno napraviti podizanje grudi, kao i njihovo povećanje – u isto vreme. Kakva kombinacija rezova i pristupa će biti potrebna zavisi od stanja grudi i od želja pacijentkinje.
1) Ako pacijentkinja ima dovoljno svog žlezdanog i masnog tkiva i želi da je poveća za jedan
broj, a nema preteranu opuštenost (razmak između bradavice i pregiba ispod dojke je manja od 6 cm), podizanje je moguće postići samo rezom oko areole, čime se dojka podiže i postavljanjem implantata radi povećanja volumena. U tom slučaju je ožiljak samo oko areole. Ako ista pacijentkinja želi veći implantat, može da dođe u obzir i rez na pregibu ispod dojke ili samo polukružni rez u donjem delu grudne areole.
2) U slučaju operativnog rešavanja problema veće opuštenosti grudi (razmak između bradavice i pregiba ispod dojke veći je od 6 ili 7cm) koje treba i uvećati za 1. do 2. broja – potrebno je uraditi podizanje i povećanje takvih grudi operacijom koje zahteva i uspravan ožiljak uz ožiljak oko areole. Ovakav ožiljak posle 2. godine postaje manje vidljiv, ali ostaje prisutan ceo život. Vidljivost ožiljka zavisi pre svega od reakcije kože i neometanog procesa zarastanja. Činjenica koja se mora napomenuti jeste da su policentrične studije širom sveta pokazale da je kod pušača zarastanje rane mnogo duže, rane čak mogu da se otvore, što za posledicu ima veći ožiljak. Zato pušačicama ne preporučujemo ovakve operacije pre nego što prestanu sa pušenjem. U SAD čak rutinski mere nivo nikotina u krvi u cilju provere da li je vreme za operaciju.

21. Da li je oblik grudi važniji od veličine?

Većinu pacijentkinja u Srbiji najpre zanima veličina budućih grudi, a nakon izvršene operacije, pažnja je najviše usmerena na oblik grudi. Zato je važno da toga budemo svesni već pri planiranju operacije. Većina žena želi oblik »prirodnih grudi«, problem ponekad nastaje u tome što je poimanje izgleda prirodnih grudi – individualno.

22. Da li grudne implantati mogu da utiču na osetljivost bradavica i dojki u celini?

Zbog same operacije bradavice mogu biti manje osetljive nekoliko meseci, a u veoma retkim slučajevima trajno, u zavisnosti od anatomske situacije i nekoliko drugih faktora. Ukoliko je proteza veća, utoliko ima više mogućnosti za povredu nerava. Međutim osetljivost se obično vrati u punoj meri unutar nekoliko meseci od operacije. Sa druge strane nije retka pojava konstantne ispupčenosti bradavica naročito kod većih implantata.

Fibrom - Radiotalasna hirurgija

Koje promene na mladežima bude posebnu pažnju ?

SIMETRIČNOST: Da li nakon razvlačenja kože mladež gubi svoju pravilnost oblika? Promene izgleda predstavlja upozornje

IVICE: Ravne ivice jasnih granica su dobar znak, dok – nareckane ivice nejasnih granica su loš prognostički znak.

BOJA: Normalno su boje bele kafe do svetlo kestenjaste. Promena boje u tamnokestenjastu, crnu ili plavkasto crvenu je loš znak.

VELIČINA: Ukoliko je veći od šest milimetara uz prisustvo još nekog riziko faktora je znak upozorenja.

PROMENE: Promene u smislu polja hiperpigmentacije i depigmentacije, zapaljenja, vlaženje, krvarenje su loš prognostički znak.

Rizični znaci koji ukazuju na neodložan dermoskopski PH pregled su – nagao i brz rast mladeža, promena boje i oblika, svrab, bol, perutanje i krvavljenje.

Mladeži koji zahtevaju posebnu pažnju i praćenje, minimalno jednom u šest meseci su – displastični ili atipični mladeži, neubičajenog izgleda sa posebnim dermoskopskim karakteristikama.

Sve što ste želeli da znate o uklanjanju bora sa Botox tretmanom, a niste imali koga da pitate!

Razgovaramo sa dr Brankom Trkljom Estetskim hirurgom i direktorom Nano Klinike BRANT iz Beograda!

Doktore šta je u stvari Botox?

Botox je zaštićeno ime za Botulinumtoxin tip A. To je protein izolovan iz bakterije Clostridium botulinum, od koga je biotehnološkim postupkom dobijen aktivni biološki preparat koji – uklanja borezateže kožu i vraća mladalački izgled lica, ali i kože vrata i dekoltea!

U našoj zemlji je u ponudi pod zaštićenim nazivima VISTABELDYSPORT i naravno BOTOX i to su u svetu najpoznatiji brendovi, registrovani u 75 zemalja, uključujući većinu zemalja Evrope, Rusiju, SAD i Kanadu!

Kako deluje Botox?

Botulinumtoxin tip A (Botox, Vistabel, Dysport) deluje tako što stručno rečeno – inhibira transmisiju ekscitacije iz nervnih ćelija u mišić, drugim rečima blokira prenos nervnih impulsa sa nerava na ciljani mišić. Posmatrano fiziološki – blokiran je prenos neurotransmitera acetilholina na neuromišićnoj membrani, zbog čega nema prenosa impulsa (nema „komande za mišiće“) što dovodi do – potpune relaksacija ciljanog mišićapotpunog gubitka tonusa i nemogućnosti kontrakcije. To opuštanje ili “relaksacija” mišića izaziva – ispravljanje bora na koži ciljane regije – odnosno “zatezanje i uklanjanje bora”! Naime, ako posmatramo boru pod lupom vidimo da ona predstvalja u stvari – pregib i udubljenje na koži nastalo kao posledica – mimike, mrštenja, smejanja tj. kontrakcije mišića, a primetna je i bez mimike, zbog tonusa tj. zategnutosti mišića koji se nalaze ispod tog kožnog udubljenja. Opuštanjem mišića – blokadom neuroimpulsa uz pomoć rastvora Botulinumtoxina tipa A, posledično dolazi i do potpunog gubitka tonusa i – ispravljanja kože i nestanka bora.

Na taj način nastaje taj tkz. „efekat zatezanj čela i regije oko očiju“ ili recimo kože vrata i dekoltea, iako se u stvari radi o – opuštanju mišića i ispravljanju bora. Ovo je važno pojasniti i naglasiti zbog nekih nus-pojava koje se mogu javiti nakon intervencije. Treba naglasiti i da se ovaj se efekat ispoljava samo u uskom području gde je ubrizgan rastvor.

Svaka bočica VistabelaBotoxa ili Dysporta sadrži 50, 100, 150 ili 200 I.J. tj. jedinica sterilnog, prečišćenog, vakumom osušenog neurotoksičnog kompleksa –Botulinumtoxina A, humanih albumina i natrijum hlorida.

Sam Botulinumtoxin tipa A – dobijen je fermentacijom, dijalizom i serijom kiselih precipitata Hall soja Clostridium botulinuma sve do kompleksa koji se sastoji od neurotoksina i nekoliko dodatnih proteina i kao takav je namenjen za intramuskularnu i intradermalnu upotrebu.

Da li je Botox štetan?

Rastvor Botulinumtoxina tip A (Vistabela, Dysporta, Botoxa) je pravi LEK ZA BORE – siguran i delotvoran.

Prava eksplozija korišćenja Botulinumtoxin tretmana ili popularno Botox tretmana za zatezanje i uklanjanje bora počela je 2002. godine kada je američka Uprava za kontrolu hrane i lekova – FDA (Food and Drug Administration) jedna od najrigoroznijih u svetu, nakon višegodišnjeg kliničkog ispitivanja Botulinumtoxina tip A i njegovog dejstva na uklanjanje bora – preporučila registraciju ovog preparat kao – LEK ZA BORE. Od tada milioni pacijenata svake godine sa zadovoljstvom koriste ovaj neurotoxin u 75 država širom sveta, gde je registrovan u kozmetske i medicinske svrhe.

Botox tretman je tada postao i HOLIVUDSKI HIT jer su filmske zvezde, a potom i muzičke zvezde svetskog glasa, ali i političari i poslovni ljudi dobili najdraži poklon iz oblasti Estetske medicine! Od 2002. godine njegova popularnost neprestano raste, pa se broj korisnika ovog efikasnog sredstva za uklanjanje bora, pre svega u SAD, Kanadi i zapadnoevropskim zemljama, danas meri – milionima zadovoljnih korisnika i taj se trend ubrzano nastavlja!

Da li je Botox tretman bolan?  

Rastvor se aplikuje najtanjim iglama na tržištu uz predhodnu anesteziju regije, tako da je intervencija gotovo potpuno bezbolna.

Da li će lice posle intervencije imati ukočen veštački izgled – bez facijalne ekspresije i mimike?

Ono što želimo da postignemo ovom intervencijom jeste da uklonimo izraženu mimiku, naboranost i da vratimo mladalački izgled ciljane regije! To je „filozofija“ kojom se vodimo. Nikada nećemo uraditi intervenciju kako bismo drastično promenili nečiji izgled, već upotrebljavamo rastvor Botulinumtoxina kao sredstvo koje će pomoći da se lice podmladi, ali i spreči stvaranje – novih bora. Iskusan doktor može da napravi određeni izraz – ako pacijent insisitira na tome, ali ne i veštački izgled, jer – prirodan, a podmlađen izgled lica – nakon intervencije jeste ono što želimo da postignemo. Potrebno je naglasiti da su „na udaru“ ovog tretmana pre svega – mišići koji stvaraju neželjene bore.

Šta se dešava sa kožom regije koja je tretirana sa Botoxom, a posle prestanka dejstva ovog neuroblokatora?

Kod jednog broja pacijenata koža se vraća na – stanje pre intervencije sa Botoxom (Vistabelom, Dysportom), a kod manjeg broja pacijenata – bore se smanjuju, postaju pliće, ravnije i mnogo su manje upaljive i mesecima posle prestanka dejstva Botulinumtoxina. 

Šta je uticalo na toliku popularnost ove metode?

Pre svega – jednostavnost primene i brzina pojave efekata, jer tretman Botulinumtoxinom tip A (Botox,Vistabel,Dysport) delotvorno i bez štetnih posledica, za samo nekoliko dana – ravna i uklanja bore na čelu i oko očiju, čime efikasno zamenjuje klasične komplikovane hirurške procedure poznate kao face -lifting gornje trećine lica. Ova intervencija:

– ne ostavlja ožiljke (nema rezova – samo ubod igle), a po ceni je nekoliko desetina puta povoljnija od hirurškog fejsliftinga

– deluje krajnje lokalno – samo na mestu gde se rastvor ubrizgava i ne širi se van tog područja

– smiruje mimiku lica i sprečava produbljivanje i nastanak novih bora – kod mladjih korisnika

Koliko je potrebno vremena da bi se video efekat ove intervencije?

Prvi efekat Botox tretmana vidljiv je već u prva 3 dana, a maksimalan efekat „zatezanja“ koji će biti vidljiv sledećih meseci postiže se za 7 do 10 dana. U naredne 3 nedelje bore su nestale ili su jedva primetne i ceo predeo lica koji je tretiran dobija mlađi, jedriji i zategnut izgled! Efekat Botox tretmana obično traje od 6 do 7 meseci koliko je potrebno da mišić potpuno vrati funkciju kontrakcije. To je neki prosek, ali naravno da postoje varijacije u trajanju efekta koje su vezane pre svega za brzinu metabolisanja neurotoxina, kao i za jake mišiće, jaku mimiku, grimase, mrštenje i sl. Nakon ovog perioda se Botox tretman može ponoviti – i nema medicinskih ograničenja u broju ponovljenih tretmana!

Botox tretman – može se koristiti celog života, a da ni nakon dugotrajnog korišćenja – nema negativnih posledica, što je rezultat svih studija objavljenih u svetu.

Koliko bi trebalo da traje dejstvo i efekti na bore?                                    

Ako se napravi dobar rastvor i pravilno aplikuje, efekti bi trebali da budu vidljivi 6 do 7 meseci.

Uobičajeno je da se Botox tretman radi 2 puta godišnje.

Zašto se kod nekih osoba bore potpuno izgube posle 3 do 4 uzastopna tretmana?

Bore na koži su tkz. kožna udubljenja koja se pružaju horizontalno, vertiklano ili radijalno, a nastaju kao posledica kontrakcije mišića. Kada blokirate kontrakciju mišića i kada se mišić potpuno opusti, bore se isprave i poravnaju sa okolnom kožom. Zato postaju neupadljive. Treba navesti još jedan faktor, naime kod ljudi postoji varijabilnost podkožnog tkiva, neko ima tanke mišiće na čelu, a neko voluminozne i jake. Kod ovih drugih posledice dugotrajne neaktivnosti zbog dejstva Botulinumtoxina tip A, dovode do primetne atrofije mišića posle nekoliko uzastopnih tretmana. Zato se posle 3 ili 4 uzastopna tretmana dakle nakon 18 do 24 meseca, događa da mimični mišići toliko atrofiraju, (smanji im se volumen) – da i bez dejstva neurotoxina nema bora.

Da li se sa Botox tretmanom mogu rešiti male ili veće asimetrije položaja obrva?

Veoma uspešno se rešavaju asimterije položaja obrva. Potrebno je iskustvo u radu i dobra procena, premer položaja obrva pre intervencije, gde se na strani koja je podignuta u tačno određene tačke plasira – više botoxa. Ne retko se dešava da se posle određenog broja tretmana izazova delimična atrofija mišića zbog čega i bez Botox tretmana – pacijent ima simetriju položaja obrva.

Zašto se za uklanjanje jakih bora mrštilica između obrva, mora tretirati centralni deo čela?

Da bi se postiglo uklanjanje (peglanje) bora između obrva potrebno je blokirati sve mišiće koji učestvuju u nabiranju kože tj. mrštenju u toj regiji čela. U pitanju je više parnih mišića, koji se prostiru ne samo u predelu između očiju, nego i u centralnom delu čela. Zato je potrebno plasirati rastvor neurotoxina – kako između obrva tako i u centralnoj regiji čela, čime će se dobiti blokada pomenutih mišića i posledično ispravljanje kože i nestanak bora.

Kolika je količina preparata potrebna za uklanjanje bora na čelu i oko očiju?

Najveću grešku prave doktori koji istu količinu Botoxa, Dysporta ili Vistabela aplikuju svim pacijentima. Naime svako lice je posebno, svako se razlikuje po veličini i parametrima, te naboranosti, dubini bora i sl. Zato je primera radi – količina preparata koja je optimalna za usko i nisko čelo, nedovoljna za visoko i široko čelo. I zato rastvor Botulinumtoxina treba aplikovati onoliko koliko je potrebno da se pokrije cela izborana regija! Nekada su odstupanja u količini – znatna, ali da bi se dobio očekivani efekat i trajnost od 6 do 7 meseci mora se ubrizgati dovoljna količinu rastvora, jer u suprotnom pacijent neće biti zadovoljan.

Ovde je potrebno naglasiti da se samo – 30% ubrizgane količine Botulinumtoxina resorbuje i deluje, zato su količina i dovoljan broj uboda neophodni da bi u dužem vremenskom intervalu bili blokirani svi mišići koji učestvuju u stvaranju bora u ciljanoj regiji!

Da li se sa botoxom mogu rešavati nasolabijalne bore?

Sa botox tretmanom se mogu rešavati sve bore na licu i vrata, ali postoje regije gde se – ne radi ovaj tretman, jer bi blokada mišića imala za posledicu – poremećaj neke od funkcija, na primer funkcija govora i žvakanja. Takva zona je i predeo nasolabijalnih bora, kao i pušačkih bora oko usta gde se evenutalno može aplikovati tkz. Bejbi-botox, tj. rastvor sa nižom koncetracijom Botulinumtoxina tipa A.

Da li se sa Botox tretmanom može „zategnuti“ koža vrata i dekoltea, ukloniti bore i podmladiti izgled tih regija?

Da, sa botox tretmanom može se rešiti problem izraženih bora na vratu i dekolteu, ali uz određene modifikacije intervencije, naime rastvor mora biti dodatno razblažen, a postoji i posebna tehnika aplikacije i posebne tačke na koži vrata i dekoltea.

Da li se sa Botox tretmanom mogu rešiti bore oko usta tkz. pušačke bore?

Bore na gornjoj usni – obično vertikalno orijentisane, nastaju predominantno kod žena zbog tanjeg derma, a posledica su kontrakcije mišića gornje usne, pre svega m. orbicularis oris-a. Ove bore se mogu ublažiti ili ukloniti sa preciznom aplikacijom Botulinumtoxina tip A. Efekat je nešto kraći nego kod uklanjanja bora u predelu čela, jer rastvor ima nižu koncetraciju Botulinumtoxina, kao i zbog višestruke funkcije usana i intenzivne kontrakcije i dinamike mišića – koja ubrzava metabolisanje Botulinumtoxina. Potrebno je napomenuti da uklanjanje bora u ovoj regiji može biti praćeno sa nekim manjim problemima pri pokretima usana tokom govora i žvakanja u prve 2 ili 3 nedelje posle aplikacije. Efekat se može produžiti i pojačati naknadnim dodavanjem specijalnog hijalurona ili postavljanjem mreže 3D turbo-mezoniti.

Zašto se dešava da ova intervencija ne uspe?

Slabo dejstvo i kratak efekat Botox tretmana je posledica:

– ili neadekvatno napravljenog rastvora

– ili nestručna aplikacija

– ili je u pitanju nedovljan broj uboda i nedovoljna količina rastvora

– ili je problem sa samim Botoxom (Vistabelom, Dysportom) koji mora da bude na temperaturi ispod nule sve dok se ne aktivira sa fiziološkim rastvorom

.- ili je istekao rok upotrebe samog botoxa

– ili je rastvor posle aktivacije izgubio svežinu ako je predugo stajao, jer mora da se upotrebi u tačno određenom vremenu, koje se ne meri nedeljama nego danima

Zašto ponekad dolazi do pada kapka posle Botox tretmana?

Sve mimične mišiće na licu inervišu grane i grančice nervusa Facialisa. Za uspešnu intervenciju čak i malu, kao što je Botox tretman – veoma je važno poznavanje tačne anatomije date regije, a naročito „hirurške anatomije“. Naime hirurška anatomija lica daje uvid kako zaista izgleda živo tkivo i inervacija određenog područja na licu. Zato ovu intervenciju koja jeste mala – najuspešnije rade hirurzi, koji odlično poznaju – hiruršku anatomiju lica i vrata, dakle Maksilofacijalni, Plastični i ORL hirurzi.

Statistike koje Amerikanci redovno i vrlo pedantno vode – govore tome u prilog, tj najmanje neželjenih reakcija i pojava se dešava kod intervencija koje rade – hirurzi! Pa tako statistika govori da se – blokada pogrešne grupe mišića, pa i ptoza kapka (spuštenost gornjeg kapka) – može javiti u oko 5% slučajeva. Ali, ako ovu intervenciju radi Maksilofacijalni, Plastični ili ORL hirurg – komplikacije se javljaju u manje od 0,01% slučajeva! To je nešto što pacijenti trebaju da imaju u vidu i o tome da promisle kada se odlučuju za doktora kod koga će raditi ovu intervenciju.

Napomenuo bih da “pad kapka” nastaje kao posledica – ne poštovanja safe-zone i preduboke aplikacije rastvora u predelu oko očiju. Diskretno spuštanje obrva i težina koju osećaju neki pacijenti u predelu gornjeg kapka – nije posledica nekorektnog rada nego je posledica blokade mišića i njegovog opuštanja, koji se zbog uticaja zemljine teže pomeraju na dole tj. blago spuštaju. Ovde je u pitanju nus-pojava koja se nekad ne može izbeći, a kako bi se dobila dugotrajnost efekta i da bi se uklonile bore na čelu neposredno iznad obrva. Dakle ova pojava nije posledica nestručnog rada – nego ubrizgavanja potrebne količne rastvora da bi se dobio dugotrajan efekat.

Šta je safe-zona?

Safe-zona je sigurna zona iznad koje se aplikuje rastvor Botulinumtoxina na čelu i oko očiju, bez opasnosti da će doći do spuštanja gornjeg kapka.

Da li posle prestanka primetne blokade mišića odmah treba da se uradi novi Botox tretman?

Pacijenti nam ne dolaze da im blokiramo mišiće nego da im uklonimo bore, a blokada mišića je neophodna da bi se taj efekat postigao, ali par meseci posle intervencije blokada počinje da popušta i sledećih nekoliko meseci pacijenti imaju delimičnu pomičnost mišiča, ali – nemaju bore. To je taj prirodni efekat koji želimo da postignemo i idealno bi bilo da bore mogu da se uklone, a da se mišići ne blokiraju. Primenom ove metode to je nemoguće, zato naglašavam ponovo, pomicanje mišića nakon 2 ili 3 meseca nije znak da je prestalo dejstvo i efekat i da je potrebno ponoviti intervenciju, nego je pravi trenutak za novu intervenciju onda kad bore postanu – ponovo vidljive na čelu i oko očiju dok je lice – u mirnom stanju, dakle bez kontrakcije mimičnih mišića.

Ko može da koristi Botox tretman za uklanjanje bora?

Sve osobe koje nemaju kožna obolenja na regiji koja se tretira, te one koje nemaju neurološka obolenja, jaku sklonost ka alergijma ili neko od sistemskih obolenja koja su navedena kao kontraindikacija za primenu ove metode – mogu da budu korisnici ovog tretmana.

Koja su ograničenja u godinama?

Ovu intervenciju mogu uraditi i mlađe osobe od 28 godina, naime tada se Botox tretman može uraditi kao preventivna intervencije protiv bora, a kod osoba koje imaju veoma jaku mimiku i sklonost čestom i izražajnom mrštenju. Kako su studije pokazale – u većini slučajeva posle 2 ili 3  tretmana (to je period od oko 12 do 18 meseci), pacijenti gube tu štetnu naviku čestog mrštenja, pa Botox tretman ne moraju više da rade.

Koliko godina je imao najmlađi pacijent za bore?

27 godina! Naime, to je bila devojka koja imala izrazito jaku mimiku i mrštenje čela, naročita između očiju. Nakon 3 uzastopna tretmana je izgubila tu naviku!

Da li Botox tretman može da se kombinuje sa drugim malim estetskim intervencijama?

Vrlo upešno se kombinuje sa hijaluronom, sa mikrodermoabrazijom i sa mezonitima u ciljanoj regiji.

Da li se sa Botox tretmanom može rešiti prekomerno znojenje?

Prekomerno znojenje dlanova i podpazušne regije se veoma uspešno rešava Botox tretmanom u trajanju od 4 do 7 meseci. Naravno, ovaj tretman ima određenih specifičnosti u pripremi i radu u odnosu na – Botox tretman za uklanjanje bora. Botulinumtoxin pomaže u kontroli znojenja privremenim blokiranjem prenosa nervnih impulsa – koji stimulišu znojne žlezde, sprečavajući time stvaranje znoja u području tretmana. Nakon primene – znojenje se obično kontroliše od 4 do 8 meseci. U proseku, ponovni tretmani potrebni su na svakih 6 meseci.

Da li se rastvor Botulinimtoxina tipa A koristi u medicini za lečenje?

Da, ima prilično široku primenu!

Koja je primena Botulinumtoxina tip A u medicini? Kod kojih patoloških stanja se koristi Botox tretman?

Botox tretman koristi se u medicini pri lečenju ili uklanjanju smetnji kod patoloških stanja kao što su:

Blefarospazam i strabizam

Botox tretman – je indikovan za lečenje strabizma i blefarospazma povezanog sa distonijom, uključujući benigne esencijalne blefarospazme ili poremećaje funkcije VII kranijalnog nerva kod pacijenata starih od 12 godina pa naviše.

Migrena

Botox tretman – je indikovan za profilaksu glavobolja kod odraslih pacijenata sa – hroničnom migrenom u trajanju od 15 ili više dana mesečno sa intervalima glavobolje koji traju 4 sata dnevno ili duže.

Spastičnost mišića gornjih i donjih ekstremiteta

Botox tretman – je indikovan za lečenje spastičnosti gornjih ekstremiteta kod odraslih pacijenata, kako bi se smanjila težina povećanog tonusa mišića kod fleksora lakta (m.biceps), fleksora zglobova (m.fleksor carpi radialis i m.fleksor carpi ulnaris), fleksora prsta (m.fleksor digitorum profundus i m.fleksor digitorum sublimis) i fleksori palca (m.adductor pollicis i m.fleksor pollicis longus).

Indikovan je i za lečenje spastičnosti donjih ekstremiteta kod odraslih pacijenata kako bi se ublažio problem povećanog mišićnog tonusa kod fleksora gležnja i nožnih prstiju (m.gastrocnemius, m.soleus, m.tibialis posterior, m.fleksor hallucis longus i m.flekor digitorum longus).

Cervikalne (vratne) distonije

Botox tretman – je indikovan za lečenje odraslih osoba s cervikalnom distonijom, kako bi se smanjila upadljivost abnormalnog položaja glave i bolova u vratu, povezanih s cervikalnom distonijom.

Urinarna inkontinencija – urgentnog tipa

Hitna urgentna potreba za mokrenjem se javlja usled snažnog stezanja mokraćne bešike koji nastaje kao reakcija na različite stimulanse: curenja vode iz česme, dodir hladne vode rukom i sl. ili bez ikakvog stimulansa. Ukoliko nema infekcije, stranog tela ili tumora u bešici, specifičnim ispitivanjima možemo pokazati da se radi o – hiperaktivnosti m.detrusora tj. mišića bešike koji izaziva urgentnu inkontinenciju. Ovakva urinarna inkontinencija se leči lekovima.

Rastvor Botulinumtoxina tipa A – ubrizgava se u bešiku i opušta mišić detrusor mokraćne bešike.

Pojačano znojenje – hiperhidroza

Botox tretman – je indikovan za lečenje teške primarne aksilarne hiperhidroze (podpazušno znojenje) kod osoba starijih od 18 godina, a koja se neefikasno leči lokalnim sredstvima. Takođe se sa upehom rešava i problem pojačanog znojenja dlanova – palmarna hirpehidroza.

Doktore šta bi ste za kraj ovog razgovora poručili našim čitaocima?

Naveo bih na kraju reči nekoliko svetski poznatih Estetskih hirurga:

Dr Luis S. Toledo ugledni brazilski Plastični i Estetski hirurg izjavio je za američki magazin TIME: “Sve veći deo prakse Estetskih hirurga danas čine – nehirurške procedure. To je zahtev novog vremena, novih materijala i novih tehnika koje donosi napredak tehnologije. Botox tretman je kratka intervencija, gotovo bezbolna, bez komplikacija – ako se stručno uradi. Rezultat jeste privremen, ali je zaista efektan – u ostalom sve je u životu privremeno!”

A Dr Luis Kramer jedan od najistaknutijih članova Američke Asocijacije Estetskih hirurga je istim povodom za TIME magazin dao komentar: “Botox tretman nam pruža najbolje rešenje za bore oko očiju i bore na čelu. Ranije se za saniranje tih bora moralo operisati to područje sa komplikovanim hirurškim zahvatom, što je moglo ostaviti ožiljke i neke druge neželjene pojave”. Dr Kramer zaključuje da je upravo Botox tretman jedna od najvažnijah inovacija na području Estetske hirurgije u zadnjih 20 godina!

I još nešto je veoma važno naglasiti – iako je Botox tretman mala intervencija, ona zahteva stručnost i iskustvo, dakle dobro poznavanje osobina materijala, hirurške anatomije regije lica ili vrata na kojoj se radi i tehnike aplikacije – zbog čega za ovu intervenciju treba potražiti – iskusnog hirurga 

Nano Klinika BRANT

Kontakt

BRANT 1

Takovska 5. 11000
Beograd,

+381 69 737 500

BRANT 2

Bulevar Oslobođenja 267
Beograd

+381 60 7 333 777

Radno vreme

Pon - Petak
09:00 - 20:00
Subota
10:00 - 15:00

Saveti naših Estetskih hirurga:
Sve što ste želeli da pitate u vezi Estetske hirurgije: