NEHIRURŠKA korekcija BRADE

 • Naslovna
 • NEHIRURŠKA korekcija BRADE – sa NANOTEHNOLOŠKIM FILERIMA i MTX Bionic skeletom

NEHIRURŠKA korekcija BRADE – sa NANOTEHNOLOŠKIM FILERIMA i MTX Bionic skeletom

Sinonimi:

Nehiruška korekcija brade

Nehirurška korekcija brade filerima

Nehiruška genioplastika

Korekcija brade filerima

Korekcija brade bez operacije

Nano Klinika BRANT u izuzetnoj je prilici da ponudi jedinstvenu intervenciju po tehnici izvođenja i NANO materijalima – KOREKCIJA BRADE (sinn. nehiruška korekcija brade, preoblikovanje brade) sa specijalnim NANO filerima i MTX bionic skeletom, koja se izvodi u lokalnoj anesteziji!

Dr Branko Trklja direktor Nano Klinike BRANT - razvio je originalnu tehniku korekcije i preoblikovanja struktura lica bez hirurške operacije (NEHIRUŠKA KOREKCIJA BRADE sa FILEROM) kojoj trenutno nema premca u svetu. Potvrda kvaliteta su brojni pacijenti iz Srbije i zemalja u regionu, te Italije, Austrije, Švajcarske, Norveške, Rusije, Kanade.., kao i izuzetan uspeh prezentacije ove tehnike zadnjih godina, na tri kongresa Estetske hirurgije u Monte Karlu (Monako), Kanu (Francuska) i Ženevi (Švajcarska)!

O skladnom PROFILU lica:

Na vašem licu tri tačke definišu profil:

 • koren nosa
 • predeo gornje vilice između gornje usne i nosa
 • usek između donje usne i brade

Leonardo da Vinči koji je studiozno istraživao proporcije ljudskog tela - bio je fasciniran pre svega misterijom ljudskog lica i mogućnošću čitanja "pokreta duše" kroz pokrete i izraze lica. Tokom poznih osamdesetih godina XV veka, dok je radio na monumentalnoj statui Frančeska Sforce na konju, Leonardo se prvi put upustio u istraživanje proporcija ljudskog tela, anatomije i fiziologije. U antropometrijskim studijama koje ostavio za sobom, ustanovio je između ostalog - da linija koja spaja pomenute tri tačke treba da je ispupčena u profilu, definišući i stepen koveksiteta u različitom opsegu za muškarce i žene. Upravo zbog toga OBLIK i POLOŽAJ - brade uz OBLIK i VELIČINU - nosa znatno utiče na harmoničnost profila kao i lica u celini.

Vilice mogu biti u idealnom odnosu, tkz. pravilnoj okluziji. Ukoliko je gornja vilica isturena napred govorimo o - prognatiji, ukoliko je donja vilica isturena napred, govorimo o - progeniji. Stoga lice može imati konveksan, konkavan i normalan - ravni profil.

O intervenciji NEHIRURŠKE korekcije BRADE:

Ovom elegantnom intervencijom koriguje se izgled brade (ili cele donje vilice) i rešava problem - urođenih ili stečenih nepravilnosti:

 • asimetrija leve i desne strane brade
 • asimetrija leve i desne strane cele donje vlice
 • uvučenost brade u odnosu na gornju vilicu (retrognatija)
 • uska i mala brada (mikrognatija)
 • razlika u visini viličnog ugla sa leve i desne strane

Važno je napomenuti da se u dobroj meri mogu korigovati estetski nedostaci na mekim tkivima donje vilice koji su izazvani povredom ili nekim obolenjem:

 • korekcija depresija (ulegnuća) na koži i korekcija atrofičnih ožiljaka
 • nabrana koža zbog vuče susedog ožiljka
 • nedostatak (atrofija) potkožnog tkiva zbog povrede u regiji brade

Korekcija izgleda brade može se raditi na DVA načina:

1. Klasičnom HIRURŠKOM intervencijom u opštoj anesteziji (genioplastika) kojom se radi intervencija na viličnim kostima lica sa ili bez ubacivanja titanijumskih ili silikonskih implantata

 • pomeranje brade napred
 • pomeranje brade unazad
 • korekcije sa strane, što može pomoći kod asimetrične brade
 • vertikalne promene, kao što je skraćivanje ili produženje brade

Vrste genioplastike:

Postoje dva glavna tipa genioplastike: klizna genioplastika i genioplastika sa implantatima. Obe intervencije izvode se u opštoj anesteziji jer zahtevaju hirurški pristup kroz rez u ustima pacijenta.

2. NEHIRURŠKOM korekcijom BRADE sa Nanofilerima i Bionic skeletom kojim se posle detaljne analize i premeravanja u - lokalnoj anesteziji postavlja mreža bioničnih niti i plasira nanofiler na kritična mesta

Korekcija izgleda mekih tkiva (kože i potkože) na bradi i donjoj vilici zbog povrede, može se takođe uraditi:

 • Hirurškom intervencijom u lokalnoj anesteziji sa nekom od plastično-hiruških tehnika korekcije ožiljaka
 • Korekcijom sa Nanofilerima i Bionic skeletom bez isecanja ožiljaka na koži brade i korpusa donje vilice

Primetan je trend da se sve veći broj ljudi odluči na korekciju brade ili cele donje vilice iz estetskih razloga, a ne zbog medicinskih dakle - funkcionalnih problema. Klinička statistika pokazala je da je oblikom i veličinom brade ili cele donje vilice - nezadovoljan znatan broj žena i muškaraca. Uvučena ili izbačena brada, asimetrična ili uska brada, kao i međusobni odnosi vilica ili nesrazmera donje vilice sa drugim strukturama lica je - genetski uslovljena, ali bitan uticaj na izgled brade i donje vilice imaju i drugi faktori kao što su - različite povrede, prelomi koštanih struktura, povrede mekih tkiva, predhodne operacije, te neka obolenja i sl. Sa procesom starenja, donja trećina lica takođe menja oblik u određenoj meri, jer koža menja kvalitet, istanjuje se, suši i bora, a u predelu uglova usana pada - zbog čega se gube jasne konture brade i donje vilice.

Korekcija brade filerom (nanohijaluronski filer) ili NEHIRURŠKA KOREKCIJA BRADE- podrazumeva preciznu aplikaciju filera u - potkožne supraperiostalne strukture regije brade ili na korpusu donje vilice, a time se nadoknađuje volumen koji nedostaje i menja izgled iz profila i an-face i dovode linije brade ili cele donje vilice u srazmeru i bilateralnu (obostranu) simetriju.

Preoblikovanje i konturisanje brade značajno menja celokupni profil lica, a ako se uz to doda i blaga korekcija nosa i/ili usana, koja se takođe može uraditi sa hijaluronskom kiselinom odgovarajuće gustine - celoukupni izgled lica se znatno menja i harmonizuje u lep i skladan izgled.

Korekcijom brade sa filerima (nanohijaluronskim filerom i eventualno Bionic skeletom) može se podmladiti koža i korigovati niz nepravilnosti.

U određenom broju slučajeva se nepravilna brada, asimetrična i umereno uvučena, ovom intervencijom može dovesti u gotovo IDEALNE mere, zahvaljujući najnovijim nano-bio tech materijalima i inovativnim tehnikama izvođenja!

“Nisam težio da reprodukujem i ponavljam tehnike svojih kolega iz zemalja visoke tehnologije, već da primenom predhodnih znanja i iskustva iz rekonstrukcije ratnih povreda na VMA, a uz korišćenje najnovijih materijala - potpuno inovativno i originalno pomerim granice od očekivanog do granica neverovatnog.”

“Kada su nam pre nekoliko godina u Ženevi u prestižnoj TEOXANE (Teosyal) Laboratories – predstavili novu generaciju NASHA Teosyal dugotrajnih hijalurona i nove mogućnosti u korekciji i reoblikovanju jagodica i brade sa ovim hijaluronom, kao nekadašnji ratni hirurg sa VMA pomislio sam, a zašto ne i nosa, brade i cele donje vilice, zašto ne čela i koštanih ivica orbite, potiljačne kosti ili drugih kosti lobanje! Za stvaranje estetskog (estetsko-tehnološkog) remek-dela potrebni su osim stručnog znanja i mašta, hrabrost i kreativnost u donošenju promena, dakle prava avangarda, veština i talenat umetnika u ostvarenju inovacije. Ali nikada samo zato što je nešto novo, nego - zato što je bolje! Nikada u težnji ka složenosti, već upravo u težnji ka - jednostavnosti, jer je jednostavnost krajnji izraz - prefinjenosti, a prefinjenost je odlika talentovanog i izgrađenog duha i mera ukusa.“

Dr Branko Trklja prilikom gostovanja na TV RTS

Do pojave novih materijala koje su bio i nano tehnologije uvele u medicinu i Estetsku hirurgiju, korekcije brade i donje vilice radile su se isključivo klasičnim hirurškim operacijama, pa čak i one male diskretne nepravilnosti nisu mogle da budu rešene bez operacije u opštoj anesteziji. Novi materijali doneli su i nove neinvazivne, neagresivne tehnike kojim se mogu korigovati različite nepravilnosti izgleda brade i donje vilice, ali i podmladiti i korigovati izgled mekih tkiva (kože i potkože) tog predela.

Kako se izvodi NEHIRUŠKA korekcija BRADE:

Pre same intervencije uradi se precizno planiranje i premeravanje, obeleže se kritične tačke i definišu nove linije brade i korpusa donje vilice bliske idealnim proporcijama. Pristupi se davanju anestezija (površne i infiltracione) i zatim- aplikuje NASHA Teosyal Hijaluron visoke gustine, na kritičnim mestima ispod kože, a iznad periosta (pokosnice) - pomoću posebno dizajniranih igala. Zatim se specijalnim instrumentom remodelira do IDEALNE SIMETRIJE zbog čega su prethodno uradjena - precizna premeravanja (tj. premer odstupanja od ZLATNOG PRESEKA da bi se intervencijom postigle mere koštanih struktura koje su bliske IDEALNIM merama) i korigujući tako nepravilnosti, ispravljajući i reoblikujući linije donje vilice u - skladne, proporcionalne i obostrano simetrične strukture.

U određenim slučajevima moguće je izvući veoma precizne linije, dati bradi i korpusu donje vilice (kao i viličnom uglu) elegantne, skladne i jasne obrise, ako to njegov prirodni izgled i postojeće linije (obrisi) dozvoljavaju. Naime, upotrebom specijalnih Bionic MTX kompozitinih niti koje se aplikuju nakon filera - formira se potkožni bionični skelet koji omogućava da se koža preko njega “prelama” tako da brada i korpus (telo) donje vilice dobije jasne konture i skladne obrise - jasnije, oštrije, čistije linije. Ovo je jedinstvena modifikacija tehnike koju je posle velikog iskustva sa više od 120 nehirurških intervencija korekcije brade - Nano Klinika BRANT prva počela da radi - u svetu! Postavljanje bionic kompozitnih niti se pokazalo kao izvanredna kombinacija sa gustim NASHA hijaluronom, jer ova dva materijala jedan drugog nadopunjuju- NASHA hijaluron omogućava reoblikovanje kontura (linija) brade i donje vilice, a bionic kompozitne niti daju jasne ivice, čiste linije i potrebnu čvrstinu.

Oba materijala slično reaguju na - plastičnu deformaciju i dilataciju, što će reći da prate ponašanje mekih tkiva iznad mesta gde su aplikovane - prilikom pokreta donje vilice, kao i prilikom dejstva sile okolnih mišića ili netraumatske spoljašnje sile.

Sama intervencija je kratka (40 do 60 minuta) komforna za pacijenta, neagresivna i neinvazivna! Intervencija se izvodi u - lokalnoj anesteziji. Očekivani rezultat je - odmah vidljiv i nakon intervencije pacijent može da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima. Na mestu aplikacije mogu se javiti blagi otok i crvenilo koji obično prolaze za par dana. Kontrolni pregled (nije obavezan obzirom da je intervencija neinvazivna) - zakazuje se nakon 7. do 10. dana.

NASHA Hijaluronska kiselina se zahvaljujući vodoničnim vezama nekoliko časova posle intervencije - vezuje za određene proteine u krvi i molekule vode, da bi se formirao makro-agregat u vidu ekstraćelijskog bedema koji mu daje - stabilnost i postojanost. Zbog toga je TRAJNOST novog izgleda brade od 24 do 36 meseci. MTX bionic kompozitni skelet koji može da se postavi u relativno visokom procentu slučajeva, takođe ima trajnost do 36 meseci.

OVA INTERVENCIJA REŠAVA PROBLEM: veličine, volumena, oblika, asimetrije i iskrivljnosti brade u stranu, menja izgled iz profila i an-face i dovodi linije i površine brade i cele donje vilice u gotovo idealnu srazmeru. Zbog hidrofilnog dejstva vrhunskog hijalurona - koža u regiji donje vilice postaje revitalizovana, sjajna i jedra. Veoma je važno napomenuti da je ova intervencija elegantno rešenje i za uklanjanje nepravilnosti i grešaka nastalih posle - NEUSPELE KLASIČNE HIRURŠKE KOREKCIJE BRADE ili za korekciju deformiteta nastalih posle POVREDE MEKIH I KOŠTANIH TKIVA donje vilice - jer na jedan komforan neagresivan način bez potrebe za opštom anestezijom i ponovnim operacijom - za samo 40 do 60 minuta u lokalnoj anesteziji - omogućava korekcije grešaka klasične hirurške operacije, koje nisu tako retke i dobijanje skladnih i proporcionalnih linija i dimenzija.

Kao što je pomenuto - na našoj klinici pravilo je da se pre svake estetske intervencije korekcije izgleda (oblika) struktura lica - uradi matematički precizna analiza i premer odstupanja od - idealnog izgleda, odnosno od tkz. - ZLATNOG PRESEKA lica.

Šta je ZLATNI PRESEK:

“Sve što je lepo ne oskudeva u pravilnoj meri” zapisao je Platon. Proporcija Zlatnog preseka je traženi ZAKON LEPOTE koji se nalazi u srazmeri izmedju pojedinih delova i delova prema celini - MANJE prema VEĆEM odnosi se kao VEĆE prema CELINI u srazmeri 1 : 1,618.. Kroz istoriju, od Egipćana, Vavilonaca i Antičkih Grka, preko renesansnih majstora Da Vinčija i Mikelanđela, Direra i Botičelija smatran je najprijatnijim za oči - najlepšom proporcijom i najskladnijim oblikom. Prepoznat je u prirodi i korišćen još od vremena prvih piramida i vavilonskih kula i označen kao vid savršene prirodne podele simetrije i ravnoteže. Skulpture Fidije, Praksitela, Polikleta, te Mikelanđela, kao i slike renesansnih majstora Da Vinčija, Direra, Botičelija pokazuju nam da je - idealna anatomija ljudskog tela, i kontura i struktura lica u potpunosti podređena Zlatnom preseku, koji vekovima predstavlja KANON idealne lepote lica i tela - poznat i kao - “BOŽANSKA PROPORCIJA” po nazivu dela Luke Pacolia o Zlatnom preseku - napisanog u renesansnoj Italiji.

”Zlatni presek gospodari u Estetskoj hirurgiji Nano Klinike BRANT zato što gospodari u prirodi.”

Direktor klinike Dr Branko Trklja

Šta je NASHA Hijaluronska kiselina?

NASHA tehnologijom (nano stabilizovana hijaluronska kiselina) je molekul hijaluronske kiseline stabilizovan i manje od 1% modifikovan u odnosu na molekul hijaluronske kiseline kakav postoji u ljudskom organizmu. Zahvaljujući nano i biotehnologiji - veštačkim putem dobijen je hijaluron 99% identičan hijaluronu u telu čoveka i zato je apsolutno biokompatibilan i ne izaziva neželjene reakcije i alergije. Vreme opstanka NASHA Hijaluronske kiseline koju koristimo za ovu intervenciju, a koja je višestruko ukrštena i visoke gustine je od 24 do 36 meseci (što zavisi u koju regiju lica se aplikuje) posle čega se razgrađuje do molekula vode. Zbog visoke gustine, posle aplikacije u kožu i potkožu - može se oblikovati i zadržava taj oblik sve dok je pristutna u tkivima, a najduže do 36 meseci!

 

Zakažite konsultacije:

069 737 500

060 7333 777

dr.brankotrklja@gmail.com

Nano Klinika BRANT

Kontakt

BRANT 1

Takovska 5. 11000
Beograd,

+381 69 737 500

BRANT 2

Bulevar Oslobođenja 267
Beograd

+381 60 7 333 777

Radno vreme

Pon - Petak
09:00 - 20:00
Subota
10:00 - 15:00

Saveti naših Estetskih hirurga:
Sve što ste želeli da pitate u vezi Estetske hirurgije: