Nanotech Intervencije

NOS-PROFIL-3

Nanotech Intervencije

KOREKCIJA NOSA bez OPERACIJE

IDEALAN NOS za 30 MINUTA sa NANOTEHNOLOŠKIM FILERIMA i MTX bionic skeletom

Sinonimi:

Nehiruška korekcija nosa

Nehirurška korekcija nosa filerima

Nehiruška rinoplasitka

Korekcija nosa filerima

Korekcija nosa bez operacije

Reoblikovanje nosa bez operacije

Nano Klinika BRANT u izuzetnoj prilici da ponudi jedinstvenu intervenciju po tehnici izvođenja i NANO materijalima – DELIMIČNU ili POTPUNU KOREKCIJU NOSA (sinn. nehiruška korekcija nosa, reoblikovanje nosa) sa specijalnim NANO filerima i MTX bionic skeletom u lokalnoj anesteziji za – 30 minuta! Slična intervencija radi se u samo u nekoliko klinika u Evropi i SAD!

Dr Branko Trklja direktor Nano Klinike BRANT- razvio je originalnu tehniku korekcije i reoblikovanja nosa bez hirurške operacije (NEHIRUŠKA KOREKCIJA NOSA filerima) kojoj trenutno nema premca u svetu. Potvrda kvaliteta su brojni pacijenti iz Srbije i zemalja u regionu, te Italije, Austrije, Švajcarske, Norveške, Rusije, Kanade..! Ovom elegantnom intervencijom koriguje se izgled nosa i rešava problem – urođenih ili stečenih nepravilnosti:

neravnina i ulegnuća nosa i grbe nosnog grebena,

asimetrije i iskrivljnosti nosa u stranu,

spuštenog ili zatupastog vrha nosa,

asimetrije u veličini nozdrva,

korekciju i izvođenje Kupidnovog luka u predelu filtruma gornje usne i kolumele tj. kožnog dela nosne pregrade

Preciznom aplikacijom filera u određene potkožne strukture – nadoknađuje se volumen tkiva na mestu gde nedostaje i podiže vrh nosa ako je potrebno, menja izgled iz profila i an-face i dovodi linije i površine nosa u idealnu srazmeru.

NOS-BBNOS-B

Oblikom i veličinom nosa nezadovoljan je upadljiv broj žena i muškaraca. Nepravilan, kriv, grbav ili veliki nos je genetski uslovljen, ali bitan uticaj mogu da imaju i drugi faktori kao što su – različite povrede, prelomi nosnih struktura, neka obolenja i sl. Sa procesom starenja, nos takođe menja oblik u određenoj meri, jer se koža istanjuje, suši i bora, a hrskavice gube elastičnost. Ovom intervencijom može se podmladiti koža i korigovati sve navedene nepravilnosti. U velikom broju slučajeva se nepravilan nos ovom intervencijom može dovesti u gotovo IDEALNE mere, zahvaljujući najnovijim nano-bio tech materijalima i inovativnim tehnikama izvođenja!

“Nisam težio da reprodukujem i ponavljam tehnike svojih kolega iz zemalja visoke tehnologije, već da primenom predhodnih znanja i iskustva iz rekonstrukcije ratnih povreda na VMA, a uz korišćenje najnovijih materijala – potpuno inovativno i originalno pomerim granice od očekivanog do granica neverovatnog.” “Kada su nam pre nekoliko godina u Švajcarskoj u prestižnoj TEOXANE (Teosyal) Laboratories – predstavili novu generaciju NASHA Teosyal gustih dugotrajnih hijalurona i nove mogućnosti u korekciji i reoblikovanju jagodica i brade sa ovim hijaluronom, kao nekadašnji ratni hirurg sa VMA pomislio sam, a zašto ne i nosa i cele donje vilice, zašto ne čela i koštanih ivica orbite, potiljačne kosti ili drugih kosti lobanje! Za stvaranje estetskog (estetsko-tehnološkog) remek-dela potrebni su osim stručnog znanja i mašta, hrabrost i kreativnost u donošenju promena, dakle prava avangarda, veština i talenat umetnika u ostvarenju inovacije. Ali nikada samo zato što je nešto novo, nego – zato što je bolje! Nikada u težnji ka složenosti, već upravo u težnji ka – jednostavnosti, jer je jednostavnost krajnji izraz – prefinjenosti, a prefinjenost je odlika talentovanog i izgrađenog duha i mera ukusa.“ Dr Branko Trklja prilikom gostovanja na Tv RTS

Kao i otisci prstiju, oblik i veličina nosa su kod svakog čoveka drugačiji i to je genetski uslovljeno. Na izgled nosa bitan uticaj mogu da imaju i različiti faktori kao što su – povrede, prelomi nosnih struktura, predhodne operacije, neka obolenja – a sa procesom starenja, nos takođe menja oblik u određenoj meri, jer koža menja kvalitet, istanjuje se i bora, a nosne hrskavice gube svoju elastičnost, što je naročito primetno u predelu vrha nosa i nosnih krilca (nozdrva). Do pojave novih materijala koje su bio i nano tehnologije uvele u medicinu i Estetsku hirurgiju, korekcije nosa radile su se isključivo klasičnim hirurškim operacijama, pa čak i one male diskretne nepravilnosti nosa nisu mogle da budu rešene bez operacije u opštoj anesteziji. Novi materijali doneli su i nove neinvazivne, neagresivne tehnike kojim se mogu korigovati različite nepravilnosti izgleda i oblika nosa, ali i podmladiti koža tog predela.

Kako se izvodi NEHIRUŠKA KOREKCIJA NOSA:

Pre same intervencije uradi se precizno planiranje i premeravanje nosa, obeleže se kritične tačke i definišu nove linije nosa bliske idealnim proporcijama. Pristupi se davanju anestezija (površne ili infiltracione) i zatim- aplikuje NASHA Teosyal HIjaluron visoke gustine, na kritičnim mestima ispod kože, a iznad koštane nosne piramide i nosnih hrskavica ili između njih – pomoću posebno dizajniranih igala. Nos se specijalnim instrumentom remodelira do IDEALNOG OBLIKA koji je jedinstven za svakog pacijenta zbog čega su prethodno uradjena – precizna premeravanja (tj. premer odstupanja od ZLATNOG PRESEKA da bi se intervencijom postigle mere nosnih struktura koje su bliske IDEALNIM merama) i korigujući tako nepravilnosti, ravnajući, ispravljajući i reoblikujući linije nosa u – skladne i međusobno proporcionalne strukture.

U određenim slučajevima moguće je izvući precizne linije nosa, dati nosu elegantne i jasne obrise, ako to njegov prirodni izgled i postojeće linije (obrisi) dozvoljavaju. Naime, upotrebom specijalnih MTX bionic kompozitinih niti koje se aplikuju pre filera – formira se svojevrstan potkožni bionic skelet koji omogućava da se koža preko njega “prelama” tako da nos dobije jasne konture i skladne obrise linija koje se produžavaju od korena nosa do vrha, a moguće je tim bioničnim skeletom reoblikovati vrh nosa (ukoliko postojeći izgleda nosa to dozvoljava), dati mu jasnije, oštrije, čistije linije. Ovo je jedinstvena modifikacija tehnike koju je posle velikog iskustva sa više od 500 nehirurških intervencija korekcije nosa – Nano Klinika BRANT prva počela da radi u svetu! Postavljanje MTS bionic kompozitnih niti se ispostavilo kao izvanredna kombinacija sa gustim NASHA hijaluronom, jer ova dva materijala jedan drugog nadopunjuju- NASHA hijaluron omogućava reoblikovanje kontura (linija) nosa, a bionic kompozitne niti daju jasne ivice, čvrstinu i plastičnost koja je ekvivalentna takvim karakteristikama – nosnih hrskavica. Oba primenjena materijala slično reaguju na plastičnu deformaciju i dilataciju, a u granicama elastičnosti nosnih hrskavica, što će reći da prate ponašanje hrkavica u svim situacijama – pri pokretu ili dejstvu sile okolnih mišića ili netraumatske spoljašnje sile.

NOS-AANOS-AAA

Sama intervencija je kratka (30-ak minuta) komforna, neagresivna i neinvazivna – izvodi se u lokalnoj anesteziji. Očekivani rezultat je – trenutno vidljiv i nakon intervencije pacijent može odmah da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima. Na mestu aplikacije mogu se javiti blagi otok i crvenilo koji obično prolaze za par dana. Kontrolni pregled (nije obavezan obzirom da je intervencija neinvazivna) – zakazuje se nakon 7. do 10. dana. NASHA Hijaluronska kiselina se zahvaljujući vodoničnim vezama nekoliko časova posle intervencije – vezuje za određene proteine u krvi i molekule vode, da bi se formirao makro-agregat u vidu ekstraćelijskog bedema koji mu daje – stabilnost i postojanost. Zbog toga je TRAJNOST novog izgleda nosa od 24 do 36 meseci. MTX bionic kompozitni skelet koji može da se postavi u relativno visokom procentu slučajeva, takođe ima trajnost do 36 meseci.

OVA INTERVENCIJA REŠAVA PROBLEM: neravnina, ulegnuća, asimetrije i iskrivljnosti nosa u stranu, nadoknađuje volumen na mestu gde nedostaje i podiže vrh nosa ako je potrebno, menja izgled iz profila i an-face i dovodi linije i površine nosa u idealnu srazmeru. Zbog hidrofilnog dejstva vrhunskog hijalurona – koža u regiji nosa postaje revitalizovana, sjajna i jedra. Veoma je važno napomenuti da je ova intervencija izvanredna i za uklanjanje nepravilnosti i grešaka nastalih posle – NEUSPELE KLASIČNE HIRURŠKE OPERACIJE NOSA, jer na jedan komforan neagresivan način bez potrebe za opštom anestezijom i ponovnim otvaranjem nosa – za samo 30 do 40 minuta u lokalnoj anesteziji – omogućava korekcije grešaka klasične hirurške operacije, koje nisu retke i dobijanje željenog izgleda nosa skladnih i proporcionalnih linija i dimenzija. Kao što je pomenuto – na našoj Klinici pravilo je da se pre svake estetske intervencije (pogotovo kada se radi korekcija izgleda nosa) uradi matematički precizna analiza stanja struktura nosa i premer odstupanja od – idealnog, odnosno od tkz.- ZLATNOG PRESEKA.

Šta je ZLATNI PRESEK:

“Sve što je lepo ne oskudeva u pravilnoj meri” zapisao je Platon. Proporcija Zlatnog preseka je traženi ZAKON LEPOTE koji se nalazi u srazmeri izmedju pojedinih delova i delova prema celini – MANJE prema VEĆEM odnosi se kao VEĆE prema CELINI u srazmeri 1 : 1,618.. Kroz istoriju, od Egipćana, Vavilonaca i Antičkih Grka, preko renesansnih majstora Da Vinčija i Mikelanđela, Direra i Botičelija smatran je najprijatnijim za oči – najlepšom proporcijom i najskladnijim oblikom. Prepoznat je u prirodi i korišćen još od vremena prvih piramida i vavilonskih kula i označen kao vid savršene prirodne podele simetrije i ravnoteže. Skulpture Fidije, Praksitela, Polikleta, te Mikelanđela, kao i slike renesansnih majstora Da Vinčija, Direra, Botičelija pokazuju nam da je – idealna anatomija ljudskog tela, i kontura i struktura lica u potpunosti podređena Zlatnom preseku (koji vekovima predstavlja KANON idealne lepote lica i tela – poznat i kao – “BOŽANSKA PROPORCIJA” po nazivu dela Luke Pacolia o Zlatnom preseku – napisanog u renesansnoj Italiji.

“Zlatni presek gospodari u Estetskoj hirurgiji Nano Klinike BRANT zato što gospodari u prirodi.” Direktor klinike Dr Branko Trklja

Šta je NASHA Hijaluronska kiselina?

NASHA tehnologijom (nano stabilizovani hijaluron) je molekul hijaluronske kiseline stabilizovan i manje od 1% modifikovan u odnosu na molekul hijaluronske kiseline kakav postoji u ljudskom organizmu. Zahvaljujući ovoj visokoj tehnologiji – veštačkim putem dobijena je hijaluronska kiselina 99% identična hijaluronskoj kiselini u telu čoveka – zato je apsolutno biokompatibilna i ne izaziva neželjene reakcije i alergije. Vreme opstanka NASHA Hijaluronske kiseline koju koristimo za ovu intervenciju, a koja je višestruko ukrštena i visoke gustine je od 24. do 36. meseci (što zavisi u koju regiju lica se aplikuje) posle čega se razgrađuje do molekula vode. Zbog visoke gustine, posle aplikacije u kožu i potkožu – može se oblikovati i zadržava taj oblik sve dok je pristutna u tkivima, a najduže do 36 meseci!

Galerija

N1N2

N4N5

NOS-BBBNOS-BBBB

NOS 15NOS-12

NOS-AANOS-AAA

NOS-10NOS-14

NOS-B1NOS-B2

Zakažite konsultacije:
069 737 500

060 7333 777

dr.brankotrklja@gmail.com

Nano Klinika BRANT

Kontakt

BRANT 1

Takovska 5. 11000
Beograd,

+381 69 737 500

BRANT 2

Bulevar Oslobođenja 267
Beograd

+381 60 7 333 777

Radno vreme

Pon - Petak
09:00 - 20:00
Subota
10:00 - 15:00

Saveti naših Estetskih hirurga:
Sve što ste želeli da pitate u vezi Estetske hirurgije: