Nano Klinika BRANT

Nano Klinika BRANT je PRVA poliklinika za ESTETSKU HIRURGIJU, RADIOTALASNU HIRURGIJU i ESTETSKU STOMATOLOGIJU na Jugoistoku Evrope - koja u svojoj praksi primenjuje NANOTEHNOLOGIJU, a to znači primenu - NANO-IMPLANTATA, NANO-FILERA, NANO-BIONIKA u Estetskoj hirurgiji i NANO-KOMPOZITNIH estetskih plombi, NANO-ZUBNIH IMPLANTA, NANO-BIOTech PARADONTALNIH FILERE i NANO-BIOTech koštanog tkiva u Estetskoj stomatologiji i Oralnoj hirurgiji. Primena vrhunske tehnologije donosi - NOVI KVALITET pruženih usluga, pogotovo kada je udružena sa ZNANJEM i VEŠTINOM naših doktora. NANOTEHNOLOGIJA je najnaprednija tehnologija današnjice i vodeća tehnološka dimenzija sutrašnjice, kojom je proces stvaranja i dizajniranja novih materijala uveden u svet atoma u - NANO dimenziju. Atomskom preciznošću i bez mikro-nesavršenosti stvoreno je niz kompozitnih materijala dizajniranih da imaju zadivljujuće osobine koji pripadaju generaciji SMART (pametni) proizvoda! Na našoj Klinici koristimo niz tih najnovijih SMART proizvoda i materijala najpoznatijih svetskih brendova stvorenih u medicinske svrhe!

Nano Klinika BRANT je preko MINATEC-a, najvećeg razvojnog centra za Mikro-Nano-Tehnologiju u Evropi (EU) smeštenog u Grenoblu - neprestano na izvoru najnovijih otkrića u nanotehnologiji, mikrotehnologiji, biotehnologiji i njihovoj primeni u Estetskoj medicini, Estetskoj hirurgiji i Estetskoj stomatologiji.


Branko Trklja Nano klinika Brant Direktor poliklinike - dr Branko Trklja je specijalizaciju iz Maksilofacijalne hirurgije obavio na VMA u Beogradu, gde je u vreme najvećih naprezanja ljudskih resursa tokom ratova devedesetih, proveo gotovo 7. godina! Nakon toga, počev od 2001. niz godine bio je Zamenik, Pomoćnik i Savetnik Ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije, radeći na projektima uvođenja novih tehnologija u zdravstvene ustanove i koordinirajući rad velikih zdravstvenih centara u državi.

Nakon stručnog usavršavanja na klinikama u Švajcarskoj, Nemačkoj, Rusiji i studijskog boravka u Evropskom Centru za Mikro i Nano-Tehnologiju MINATEK u Grenoblu (Francuska), Nanonaučnom Centu Univerziteta Kembridž u Kembridžu (Velika Britanija) i Centru za Biomedicinu i Nanomaterijale Državnog Univerziteta - LOMONOSOV u Moskvi (Rusija) - kao i nakon dugogodišnje prakse i velikog broja pacijenata iz Srbije i okolnih zemalja - Dr Branko Trklja je jedan od vodećih Estetskih hirurga u oblasti - neinvazivnog i bezožiljnog remodeliranja i podmlađivanja lica i tela u regionu. Neke metode koje je uveo u praksu Nano Klinike BRANT - spoj su najnovije tehnologije, umetnosti i kreativnosti na potpuno originalan i jedinstven način.


Stalni konsultanti Nano Klinike BRANT:

Nano klinika Brant

Konsultanti Nano Klinike BRANT iz inostranstva:


Akreditacije


IPRAS - International confederation for plastic reconstructive and aesthetic surgery
IPRAS - International confederation for plastic reconstructive and aesthetic surgery
ISAPS - International society of aesthetic plastic surgery
ISAPS - International society of aesthetic plastic surgery
ESPRAS - European society of plastic, reconstructive and aesthetic surgery
ESPRAS - European society of plastic, reconstructive and aesthetic surgery
SRBPRAS - Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju
BAPRAS - Balkan association of plastic, reconstructive and aesthetic surgery
BAPRAS - Balkan association of plastic, reconstructive and aesthetic surgery
International Society of Hair Restoration Surgery
International Society of Hair Restoration Surgery
International Soceity of Plastic Regenerative Surgery
International Soceity of Plastic Regenerative Surgery
Surgery Facilities Resources Inc.
Surgery Facilities Resources Inc.

BRANT Standard

Nano Klinika BRANT kao vodeća high-tech klinika ordinira prema BRANT-STANDARDU koji je promovisala korporacija BRANT MEDIKORP Nano Bio Tech u skladu sa visokim zahtevima Švajcarske Komore privatnih doktora.


na vrh